Pensar a voces

Tódolos venres e sábados deste mes, estamos en Ceé, gravando e sonorizando os III Encontros de Filosofía e Música na Costa da Morte. www.pensaravoces.com

Charlas, concertos, jam sessions, músicos e músicas. Traballo e noites animadas pola gavilla coa gavilla esta de salvaxes. Na foto, a ROFCOM (Real Orquesta Fortuíta da Costa da Morte).